Hjem

Velkommen til Historie-timen.dk

Historie-timen.dk er en nonprofit side til brug i folkeskolens historie undervisning i indskolingen og på mellemtrinet.

 

Den bærende grundtanke er, at eleverne skal arbejde med faget, på en måde så eleven selv har stor indflydelse på hvordan den enkelte opgave løses.

 

Eleven skal selv finde, opdage og skabe historie i et rammesat forløb. Der arbejdes ud fra temaer og emner.

 

Det er et mål, at eleverne kan bruge de muligheder som elektroniske medier giver, samt kunne arbejde innovativt og kreativt under læringsforløbet.

 

P.S. Siden er under udvikling og der er derfor mange funktioner, som endnu ikke er klar.